Események
2017, március 3 - 14:00

Rendezvény: Országos Német Nyelvű Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulója

Helyszín: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Vecsés, Fő út 90.

Rendező: ÉMNÖSZ (emnosz@emnosz.hu), Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
06-29-351-347

 

2017, április 3 - 08:00 to 2017, április 7 - 18:00

Rendezvény: Sváb projekt hét és nemzetiségi délutánok a Grassalkovich Iskolában

Helyszín: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Vecsés, Fő út 90.

Rendező: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
06-29-351-347

 

2017, április 17 - 15:00

Rendezvény: Tojásfutás

Helyszín: Vecsés, Iskola utca, "Szamovár" kocsma előtt

Rendező: NNÖK
06-30-649-4540

2017, április 23 - 15:00

Rendezvény: Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó

Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola aulája
Vecsés, Fő út 92.

Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
Schiszlerné Bakk Katalin
06-30-668-6998

 

Mosolyország Óvoda

www.mosolyorszagovi.hu

Kedves Honlap látogatók!

Óvodánk elnevezése a 2011-2012-es nevelési évtől megváltozik. Eddig arról az utcáról nevezték, amelyikben az intézményünk található.
2010-ben került sor a Helyi Óvodai Nevelési Programunk felülvizsgálatára, melynek során a nevelőtestület és a szülők kívánsága alapján programunk a „MOSOLYORSZÁG” fantázianevet kapta.

A törvényi előírásoknak megfelelően, fenntartónk, Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával és egyetértésével, a 2011-2012-es nevelési évtől óvodánk több változat közül szintén a „Mosolyország-Lachenland” nevet kapta.
 
Az új nevelési évben, 2011. szeptember 1-től, már a Mosolyországban fogadjuk az újonnan felvett és a régi gyermekeinket.

Óvodánk új neve magában hordozza azt a légkört, melyet az intézményünkbe belépő gyermek, felnőtt egyaránt megtapasztal. Célunk a gyermeki alkotókedv, a világra való nyitott szemléletmód kialakítása, a negatív élmények elfogadtatásával, a pozitív feldolgozás elősegítésével. Jókedv, vidámság, kreatív kalandozások a játékok birodalmában biztosítják, hogy jelenleg és reményeink szerint a jövőben is MOSOLY lesz minden idejáró kisgyermek arcán.

Ez a név egyben nevelőtestületünk nevelésről vallott nézeteit is tükrözi. Munkánk során a gyermekekkel való foglalkozást az óvodában az elnevezés szellemében kívánjuk megvalósítani.
 

A Mosolyország Óvoda Programjáról

      

Napjaink felgyorsult életritmusa, a gyakran egyoldalúvá váló kommunikációs élethelyzetek következtében az óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó környezetre, ahol érzik, hogy szeretik, elfogadják Őket, értelmet, mozgást fejlesztő játékokkal, tevékenységekkel tartalmassá teszik mindennapjait.
„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.” - Hermann Alice -
Immár 10 éve, hogy nevelőtestületünk élve a törvény adta lehetőségekkel, a már meglévő tapasztalatait felhasználva saját helyi óvodai programot /HOP/ készített, melyet szakértői javaslat alapján a fenntartó elfogadott és használatát engedélyezte. Német nemzetiségi nyelvoktató óvoda lévén az országos alapprogram mellett a nemzetiségi nevelés alapelvei is megvalósulnak nevelő-oktató munkánkban.
Nevelésünk tartalma alapvetően két elemre épül:
-    A gyermekek sokoldalú testi-lelki fejlesztésére, a mozgásra.
-   A Kétnyelvű kommunikációs képesség fejlesztésére magyar és német nyelven.
Mindezt játékosan, játékba integrálva.

 

Céljaink, feladataink:
-     A gyermeki személyiség egyénre szabott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai légkör biztosítása.
-    Testi-lelki kibontakoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő tevékeny boldog élet megteremtése.
-    Nyelvi képességek megalapozása, magyar és német szókincs tartalmi bővítése, a magyar és a német nyelv gyakorlása.
-    A családdal történő együttnevelés.
-   Játékba integrált fejlesztés, tanulás.
Szeretnénk az Óvodát továbbra is „Óvodának” megtartani és nem szeretnénk „kisiskolát” fejleszteni belőle, hisszük és tudjuk, hogy az óvodáskor legelemibb tevékenysége az önfeledt játék. A játék során minden jártasság, képesség, készség fejleszthető. A játékba ágyazott fejlesztést tartjuk tehát mindenképp legalapvetőbbnek, nem szeretnénk idejekorán a gyermeki személyiséghez nem igazodó elvárásokkal terhelni az óvodáskorú gyermekek idegrendszerét. Tudjuk, a mai rohanó világ gyakorta irreális elvárásokat tárhat elénk, de feladatunknak érezzük, pedagógiai, pszichológiai, módszertani felkészültségünk közvetítését, és tapasztalataink is azt igazolják, helyes úton járunk.
A gyermek, utánzással sajátítja el a szokásokat, szerepeket, melyek a szocializáció fontos elemei, kapcsolatuk a felnőttekkel bizalomra kell, hogy épüljön. Intézményünkben ezért a nevelőmunkát vegyes csoportokban végezzük, ahol a testvérek segíthetik egymás beszokását az óvodai életbe, a nagyobbak gondoskodhatnak a kisebbekről, így kialakulhat egy nyugodtabb, családiasabb légkör. A mikro csoportos foglalkozások nem tördelik szét a játékidőt. A vegyes csoportban való nevelőmunka nagyobb felelősséget ró az óvónőkre, hiszen naprakészen mind a három korcsoport gondozási-nevelési feladataival tisztában kell lenni, a mikro csoportos foglalkozások szervezése nagy körültekintést igényel, de a gyermekek komfort érzete gyorsan kialakul ebben a csoportformában, hiszen közelebb áll a családi miliő formájához, mellesleg olyan készségek is kialakulhatnak ebben a csoportformában, melyekre homogén osztott csoportokban kevesebb mód nyílik. /kisebbek segítése, példamutatás, nagyok utánzása, példakövetés, tolerancia, egymásra való odafigyelés, felelősségérzet kialakulása egymás iránt/.
 

Az intézményünkben dolgozók névsora:

Az intézmény vezetője: Kovácsné d’ Elhougne Ilona
Az intézményvezető helyettese: Kovács Ágnes
A Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai: Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni, Kovács Ágnes – Ági néni, Kovács Miklósné – Klári néni, Vasadi Annamária – Ancsi néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni, Tóth Vivien – Vivi néni
A Mosolyország Óvoda dajkái: Nagymarosi Antalné - Jutka néni, Simon Mihályné - Lívia néni, Seres Lajosné - Szilvi néni, Zsolnai Györgyné – Szilvi néni, Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni
Tompa u.-i egységünk óvodapedagógusai: Seres Imréné - Marika néni, Béres Józsefné – Mariann néni, Kuni-Schiszler Katalin – Kati néni (jelenleg Gyes-en van)
Tompa u.-i telephelyünk dajkái: Falvai Józsefné - Marika néni, Pestiné Újvári Terézia – Terike néni
Irodai asszisztens: Kisvölcsei Gábor
Karbantartó: Vas Gábor
Elérhetőségeink: Mosolyország Óvoda
           2220, Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.
           Tel./Fax: 06-29/350-554
           e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Telephely: Mosolyország Óvoda telephelye
           2220, Vecsés, Tompa u. 25.
           Tel.: 06-29/352-433
Web: www. mosolyorszagovi.hu
 

 

Galéria

 

   
Káposztafeszt Tojásfutás  Strudlessen
     
Regionális Gála 2008 Régi Vecsés Régi Képek

 

Magyar Deutsch

 

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Hírek

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata - mint fenntartó -             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

ROSMARIN

A Kompanei amatőr színházi csoport a „Rosmarin” című színdarabbal emlékezik meg a magyarországi németek 70 évvel ezelőtti kitelepítéséről. A rozmaring, mint a remény jelképe köti össze a darab mondanivalóját.

Sváb esküvő a XVI. Vecsési Káposztafeszten

Ebben az évben a Rosmarein Tánccsoportnak az az ötlete támadt, hogy jó lenne bemutatni a sváb esküvői hagyományokat a XVI. Káposztafeszt keretében. Nemcsak a színpadon, hanem a Faluban felvonulva, ahogy ez szokás.

Emlékmű Kál-Kápolnán a vasútállomáson

2016. szeptember 24-én a kál-kápolnai emlékmű felújításának alkalmából rendezett ünnepségen vettünk részt.