Események
2015, március 3 - 18:00

Rendezvény: Könyvbemutató
Marchut Réka: Töréspontok

Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola
Vecsés, Fő út 92.

Rendező: Kulturverein-Vecsés
Frühwirth Mihály
06-30-955-7585

részletek

2015, április 6 - 15:00

Rendezvény: Tojásfutás
Helyszín: "Szamovár" kocsma előtt
Vecsés, Iskola utca
Rendező: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tófalvi Mónika
06-30-649-4540
elnok@wetschesch.hu

2015, április 19 - 15:00

Rendezvény: Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó

Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola aulája
Vecsés, Fő út 92.

Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
Schiszlerné Bakk Katalin
06-30-668-6998

2015, április 25 - 09:00

Rendezvény: Fúvószenekari találkozó
Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola
Vecsés, Fő út 92.
Rendező: Landesrat
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fazekas József
06-30-255-3243

 

 

 

2015, április 26 - 16:00

Rendezvény: A Grassalkovich Antal Általános Iskola nemzetiségi délutánja

Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola aulája
Vecsés, Fő út 92.

Rendező: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Gyurákiné Sárdi Krisztina igazgató
06-30-668-6976

Mosolyország Óvoda

www.mosolyorszagovi.hu

Kedves Honlap látogatók!

Óvodánk elnevezése a 2011-2012-es nevelési évtől megváltozik. Eddig arról az utcáról nevezték, amelyikben az intézményünk található.
2010-ben került sor a Helyi Óvodai Nevelési Programunk felülvizsgálatára, melynek során a nevelőtestület és a szülők kívánsága alapján programunk a „MOSOLYORSZÁG” fantázianevet kapta.

A törvényi előírásoknak megfelelően, fenntartónk, Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával és egyetértésével, a 2011-2012-es nevelési évtől óvodánk több változat közül szintén a „Mosolyország-Lachenland” nevet kapta.
 
Az új nevelési évben, 2011. szeptember 1-től, már a Mosolyországban fogadjuk az újonnan felvett és a régi gyermekeinket.

Óvodánk új neve magában hordozza azt a légkört, melyet az intézményünkbe belépő gyermek, felnőtt egyaránt megtapasztal. Célunk a gyermeki alkotókedv, a világra való nyitott szemléletmód kialakítása, a negatív élmények elfogadtatásával, a pozitív feldolgozás elősegítésével. Jókedv, vidámság, kreatív kalandozások a játékok birodalmában biztosítják, hogy jelenleg és reményeink szerint a jövőben is MOSOLY lesz minden idejáró kisgyermek arcán.

Ez a név egyben nevelőtestületünk nevelésről vallott nézeteit is tükrözi. Munkánk során a gyermekekkel való foglalkozást az óvodában az elnevezés szellemében kívánjuk megvalósítani.
 

A Mosolyország Óvoda Programjáról

      

Napjaink felgyorsult életritmusa, a gyakran egyoldalúvá váló kommunikációs élethelyzetek következtében az óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó környezetre, ahol érzik, hogy szeretik, elfogadják Őket, értelmet, mozgást fejlesztő játékokkal, tevékenységekkel tartalmassá teszik mindennapjait.
„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.” - Hermann Alice -
Immár 10 éve, hogy nevelőtestületünk élve a törvény adta lehetőségekkel, a már meglévő tapasztalatait felhasználva saját helyi óvodai programot /HOP/ készített, melyet szakértői javaslat alapján a fenntartó elfogadott és használatát engedélyezte. Német nemzetiségi nyelvoktató óvoda lévén az országos alapprogram mellett a nemzetiségi nevelés alapelvei is megvalósulnak nevelő-oktató munkánkban.
Nevelésünk tartalma alapvetően két elemre épül:
-    A gyermekek sokoldalú testi-lelki fejlesztésére, a mozgásra.
-   A Kétnyelvű kommunikációs képesség fejlesztésére magyar és német nyelven.
Mindezt játékosan, játékba integrálva.

 

Céljaink, feladataink:
-     A gyermeki személyiség egyénre szabott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai légkör biztosítása.
-    Testi-lelki kibontakoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő tevékeny boldog élet megteremtése.
-    Nyelvi képességek megalapozása, magyar és német szókincs tartalmi bővítése, a magyar és a német nyelv gyakorlása.
-    A családdal történő együttnevelés.
-   Játékba integrált fejlesztés, tanulás.
Szeretnénk az Óvodát továbbra is „Óvodának” megtartani és nem szeretnénk „kisiskolát” fejleszteni belőle, hisszük és tudjuk, hogy az óvodáskor legelemibb tevékenysége az önfeledt játék. A játék során minden jártasság, képesség, készség fejleszthető. A játékba ágyazott fejlesztést tartjuk tehát mindenképp legalapvetőbbnek, nem szeretnénk idejekorán a gyermeki személyiséghez nem igazodó elvárásokkal terhelni az óvodáskorú gyermekek idegrendszerét. Tudjuk, a mai rohanó világ gyakorta irreális elvárásokat tárhat elénk, de feladatunknak érezzük, pedagógiai, pszichológiai, módszertani felkészültségünk közvetítését, és tapasztalataink is azt igazolják, helyes úton járunk.
A gyermek, utánzással sajátítja el a szokásokat, szerepeket, melyek a szocializáció fontos elemei, kapcsolatuk a felnőttekkel bizalomra kell, hogy épüljön. Intézményünkben ezért a nevelőmunkát vegyes csoportokban végezzük, ahol a testvérek segíthetik egymás beszokását az óvodai életbe, a nagyobbak gondoskodhatnak a kisebbekről, így kialakulhat egy nyugodtabb, családiasabb légkör. A mikro csoportos foglalkozások nem tördelik szét a játékidőt. A vegyes csoportban való nevelőmunka nagyobb felelősséget ró az óvónőkre, hiszen naprakészen mind a három korcsoport gondozási-nevelési feladataival tisztában kell lenni, a mikro csoportos foglalkozások szervezése nagy körültekintést igényel, de a gyermekek komfort érzete gyorsan kialakul ebben a csoportformában, hiszen közelebb áll a családi miliő formájához, mellesleg olyan készségek is kialakulhatnak ebben a csoportformában, melyekre homogén osztott csoportokban kevesebb mód nyílik. /kisebbek segítése, példamutatás, nagyok utánzása, példakövetés, tolerancia, egymásra való odafigyelés, felelősségérzet kialakulása egymás iránt/.
 

Az intézményünkben dolgozók névsora:

Az intézmény vezetője: Kovácsné d’ Elhougne Ilona
Az intézményvezető helyettese: Kovács Ágnes
A Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai: Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni, Kovács Ágnes – Ági néni, Kovács Miklósné – Klári néni, Vasadi Annamária – Ancsi néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni, Tóth Vivien – Vivi néni
A Mosolyország Óvoda dajkái: Nagymarosi Antalné - Jutka néni, Simon Mihályné - Lívia néni, Seres Lajosné - Szilvi néni, Zsolnai Györgyné – Szilvi néni, Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni
Tompa u.-i egységünk óvodapedagógusai: Seres Imréné - Marika néni, Béres Józsefné – Mariann néni, Kuni-Schiszler Katalin – Kati néni (jelenleg Gyes-en van)
Tompa u.-i telephelyünk dajkái: Falvai Józsefné - Marika néni, Pestiné Újvári Terézia – Terike néni
Irodai asszisztens: Kisvölcsei Gábor
Karbantartó: Vas Gábor
Elérhetőségeink: Mosolyország Óvoda
           2220, Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.
           Tel./Fax: 06-29/350-554
           e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Telephely: Mosolyország Óvoda telephelye
           2220, Vecsés, Tompa u. 25.
           Tel.: 06-29/352-433
Web: www. mosolyorszagovi.hu
 

 

Galéria

 

   
Káposztafeszt Tojásfutás  Strudlessen
     
Regionális Gála 2008 Régi Vecsés Régi Képek

 

Magyar Deutsch

 

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Hírek

Választási eredmények

A német nemzetiségi választás eredménye: Tófalvi Mónika 238, Frühwirthné Halász Melinda 221, Dr. Lugosi Mária 219, Brunner Krisztina 199 szavazat. Valamennyien a Kulturverein jelöltjei.

A Grassalkovich iskola fenntartását a Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át

2014. augusztus 25-én vehettük át az iskola jogerős működési engedélyét, melynek értelmében szeptember 1-től az intézmény a német önkormányzat fenntartásában kezdte meg a tanévet.

Rheinstetten - Forchheimer Dorffest 2013

Partnertelepülésünk, Rheinstetten a Forchheimer Dorffestet választotta a 20 éves kapcsolat megünneplésre. Erre kapott meghívást a város és a Kulturverein.

Kirándulás Kassára

A Német Nemzetiségi Olvasókör részvevői Kassára látogatttak.