Deutsch
  • 1

Rosmarein Tánccsoport

 

  Tánccsoportunk 2000-ben alakult a helyi német nemzetiségi nyelvet oktató Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból. Az azóta eltelt időszak elegendő volt arra, hogy a fellépéseink alkalmával elért sikereink alapján eldöntsük: a továbbiakban is szeretnénk együtt maradni, hagyományainkat tovább ápolni, őrizni.
  Az említett iskola az utazási költségek egy részét, valamint számos kiadásunkat fedezi, de a szülők anyagi és erkölcsi támogatása is hozzájárul ahhoz, hogy a meghívásoknak eleget tudjunk tenni. A fellépések alkalmával sok esetben nem elég, ha CD-re táncolunk. Hiszen egy fesztiválon, ahol menettánc is a program része, vagy egy megmérettetésen, ahol figyelembe veszik a zenekarral való megjelenést az értékelésnél, fontos a zenekari kíséret, ami sajnos ismét emeli a költségeket. Ruhatárunk rendszeres karbantartására, bővítésére és felújítására is szükség van.
  Számtalan fellépési lehetőségünk, valamint az eddig patronáló és anyagi támogatást nyújtó iskolából való kikerülésünk ösztönzött arra, hogy a tánccsoportunk egyesületté szerveződjön. További működésünket csakis ebben a formában láttuk realizálódni
Így 2004 év végén Rosmarein Táncegyesület néven tánccsoportunk hivatalos formában is a civil szervezetek sorába lépett.
   Csoportunk jelenleg 22 főből áll, 15-20 éves korosztályú összetételben.
  A táncegyesületté szerveződött csoport, tagságát kérte a Magyarországi Német Ének-, Zene-és Tánckarok Országos Tanácsába, hogy a jövőben az ország egész területén történő fesztiválokról és megmérettetésekről tudomást szerezzen és azokon az anyagi és egyéb lehetőségekhez mérten részt vehessen.
  Természetesen nemcsak az országhatáron belül, hanem kitekintve a világba is arra törekszünk, hogy megismertessük a határainkon túl is településünk hagyományait, ezzel is öregbítve Vecsés és az iskola hírnevét. Így jutottunk el korábban Németországba, valamint a közel múltban Ukrajnába, Munkácsra, az ottani Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett fesztiválra. Itt Munkácson sikerült egy Kijevi német nemzetiségű tánccsoporttal kapcsolatot teremteni, alkalomadtán velük is létrejöhet egy esetleges cserelátogatás.
  Kapcsolatot tartunk egy Lengyelországi Felső-Szilézia területén fekvő Tworkau nevezetű németek lakta település tánccsoportjával, akikkel rendszeresen találkozunk. 2009-ben a Vecsési Káposztafeszt idejére látogatnak el hozzánk.
  Bővebb információ  honlapunkon: http://www.rosmarein.hu/
  Tel.: 06 30 668 7043

  

Fellépés 2008. március 15-én  

 

Lengyelországi kapcsolat  

 

 Városi ünnepség 2008. június 14. 

 

Biatorbágyi svábbálon 

 

Lovas verseny 2008.