Deutsch
  • 1

Vecsési Tájházért Alapítvány

A Tájház megtekinthető előzetes telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés után, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

06-30-955-7585 Frühwirth Mihály
06-20-460-0098 Brunner Krisztina
06-30-649-4540 Tófalvi Mónika
06-20-517-6913 Horváth Ferencné

A Vecsési Tájházért Alapítvány

A Vecsési Tájházért Alapítvány szinte kényszerítő körülmények hatására jött létre. A Kulturverein fiatal tagjai és barátaik elhatározták, hogy a Káposztafeszten vállalt munkájukkal szerzett, és a felajánlott savanyúságokért kapott pénzt a tájház kialakítására, berendezésére kívánják fordítani. Az így keletkezett összeget lehetett volna más bankszámlán is parkoltatni, némely tételnél ez meg is történt. Az átláthatóság viszont igényelt egy önálló számlát és szervezetet, így került bejegyzésre 2005-ben a „Vecsési Tájházért Alapítvány” közhasznú minősítéssel.

Az alapító: Frühwirth Mihály.
A kuratórium tagjai:
Strohmayer László elnök
Abonyi Antalné
Abonyi Éva
Brunner Krisztina
Horváth Ferenc
Frühwirth Péter.

A titkári teendőket Dikovics-Rajnai Zita látja el.

A Kuratórium 2009-ben kezdeményezte, hogy a város bocsássa rendelkezésre, adja használatba a tájház céljára megvásárolt, Jókai Mór utca 6. sz. alatti ingatlant, hogy abban tájházat rendezhessen be. Némi huzavona után, a NNÖK támogatásával sikerült elérni, hogy Vecsés Városa és a Kuratórium megállapodást kössön.

2010 tavaszán megkezdődtek a munkálatok és vele párhuzamosan a gyűjtőmunka is. A kuratórium igényelte külső szakemberek irányítómunkáját, segítségét. Sikerült a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum két munkatársát megnyerni. Dr.Vass Erika néprajzos a gyűjtőmunkát irányította, és a leltározást végezte. Buzás Miklós főépítész, az épület szakszerű felújítását irányította.

2010 szeptemberében a Kuratórium hívta mindazokat, akik döntésükkel, munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a Tájház kialakításához. Hívta őket, hogy számot adjon róla, mire jutottak fél esztendő alatt, mire van még szükség, milyen munkákat kell még elvégezni. A Káposztafesztet megelőző pénteken megtelt a ház udvara.
Szlahó Csaba polgármester úr gratulált az elért eredményekhez, és biztosította a Kuratóriumot a további segítségéről. Tették ezt sokan a kedves vendégek közül is.

A hivatalos megnyitó 2011. május 15-én volt. A dátum megválasztása tudatos volt, ekkor emlékeztünk meg a kitelepítés 65. évfordulójáról. A tájház a két világháború közötti vecsési sváb életformát mutatja be. Az itt élő svábok mintegy felének az elűzése máig ható hatalmas csapás volt.

Az alapítvány pénzügyi beszámolóit itt tekinthetik meg:

Beszámoló 2017

Beszámoló 2018

A Vecsési Tájházért Alapítvány bankszámlaszáma: 11742283-20032355

 

A Vecsési Tájház

 

 

 

 

Vendégeink voltak:


Grassalkovich Általános Iskola diákjai


Grassalkovich Általános Iskola diákjai


Petőfi S. Általános Iskola diákjai

Musikverein Neuburgweier Rheinstettenből

Falusi Nemzetiségi Óvoda Pillangó csoportja