Deutsch
  • 1

Kedves Honlap látogatók!

Óvodánk, a Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch4 csoporttal, 2 telephelyen tevékenykedik.

Pedagógiai programunk 3 fő elemre épül. A gyermekek sokoldalú testi –lelki fejlesztésére alapozza kommunikációs fejlesztési koncepcióját magyar és német nyelven, szeretetteljes családias óvodai légkörben, amit változatos tevékenységi formák alkalmazásával játékba integrálva valósít meg. Elnyertük a Zöld Óvoda címet és csatlakoztunk a „Mosolygós Intézmények” hálózatához.

Szülők és a Nevelőtestület közös döntése alapján Óvodánk 2011. 09. 01-től, a „Mosolyország” fantázia nevet kapta. Ez a név magában hordozza azt a légkört, melyet az intézményünkbe belépő gyermek, felnőtt egyaránt megtapasztalhat.

Célunk a gyermeki alkotókedv, a világra való nyitott szemléletmód kialakítása, a negatív élmények elfogadtatásával, a pozitív feldolgozás elősegítésével. Jókedv, vidámság, kreatív kalandozások a ’játszás’ birodalmában, ahol jelenleg és reményeink szerint a jövőben is mosoly lesz minden idejáró kisgyermek arcán.

Óvodánkban alapvetően játékra, játékos tevékenységekre, mozgásra épül az élet, és az ehhez társuló nyitott közlékeny légkörre magyar és német nyelven. A szabad játékban, mint legfőbb személyiségfejlesztő eszközben minden ismeret, jártasság, készség megjelenik, mással nem helyettesíthető.

A mozgást, a testi nevelést, egészségfejlesztést, mint kiemelt nevelési területet, a harmonikus egészséges személyiség kibontakozásának feltételeként kezeljük. Német nemzetiségi óvoda lévén, munkánkat meghatározza az „UngarndeutschenKindergärtenzeigen Profil” (Leitbild) c. ajánlásalapján készült összehasonlító szakdolgozat aDas pädagogischeProgrammunseresKindergartens anhand derneuenRegelungen und Empfehlungen“.

Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, benne a helyi adottságok, igények valósulnak meg. A szülőkkel való szoros együttműködésben, a családi nevelés kiegészítőjeként kívánjuk a gyermeket alkalmassá tenni az iskolai élet megkezdéséhez, így beléphet a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik.

      

Céljaink, feladataink:

  • A gyermeki személyiség egyénre szabott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai légkör biztosítása
  • Testi-lelki kibontakoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő tevékeny boldog élet megteremtése
  • Nyelvi képességek megalapozása, magyar és német szókincs tartalmi bővítése, a magyar és a német nyelv gyakorlása
  • A családdal történő együttnevelés
  • Játékba integrált fejlesztés, ismeretátadás

Szeretnénk az Óvodát továbbra is „óvodának” megőrizni és nem szeretnénk „kisiskolát” fejleszteni belőle, hisszük és tudjuk, hogy az óvodáskor legelemibb tevékenysége az önfeledt játék.A játék során minden képesség fejleszthető.  A játékba ágyazott fejlesztést tartjuk tehát mindenképp legalapvetőbbnek. A gyermek, utánzással sajátítja el a szokásokat, szerepeket, melyek a szocializáció fontos elemei, kapcsolatuk a felnőttekkel bizalomra kell, hogy épüljön.

Intézményünkben ezért a nevelőmunkát vegyes csoportokban végezzük, ahol a testvérek segíthetik egymás beszokását az óvodai életbe, a nagyobbak gondoskodhatnak a kisebbekről, így kialakulhat egy nyugodtabb, családiasabb légkör.  A tevékenységek szervezése nagy körültekintést igényel, de a gyermekek komfort érzete gyorsan kialakul ebben a csoportformában, hiszen közelebb áll a családi miliő formájához. Nevelőközösségünk folyamatosan megújulni képes és egyben magában hordozza, azokat az értékeket, tradíciókat melyek egy gyermek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlenek.

Tevékenységi formáink mindenkor az óvodáskorú gyermek igényeihez mértek:

Német nemzetiségi hagyományőrzés, énekes-dalos játékok, ének-zenei alapismeretek fejlesztése, vizuális nevelés, vizuális technikák elsajátítása, anyanyelvi nevelés, mese-vers, mondóka, matematikai ismeretszerzés, megtapasztalás, környezet megismerése, Zöld óvodaként fontos számunkra a környezettudatos nevelés, környezetvédelemre nevelés, testi és mozgás kultúra fejlesztése, séták, kirándulások, pónilovaglás, vallás és hitoktatás, kreatív kézműves délutánok, logopédiai fejlesztés.

 

Az intézményünkben dolgozók névsora:

Az intézmény vezetője: Kovácsné d’ Elhougne Ilona
Az intézményvezető helyettese: Béres Józsefné
A Vecsési Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai: Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni,

Dandás Erzsébet – Erzsike néni, Kuni – Schiszler Katalin – Kati néni,

Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni,Vasadi Annamária – Ancsi néni

(Czuczor - Tóth Vivien – Vivi néni – jelenleg Gyes-en van)

Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia

Pedagógiai asszisztens: Seres Lajosné - Szilvi néni
A Vecsési Mosolyország Óvoda dajkái:  Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni,

Kukolyné Kovács Zsuzsanna – Zsuzsi néni, Ördög Fruzsina – Fruzsi néni,

Zsolnai Györgyné – Szilvi néni
Tompa utcai egységünk óvodapedagógusai: Béres Józsefné – Mariann néni,

Seres Imréné Belucz Mária- Marika néni
Tompa u.-i telephelyünk dajkái: Simon - Fülöp Brigitta – Brigi néni,

Sarkadyné Lukács Krisztina – Kriszti néni

Karbantartó: Ujvári Zoltán

Elérhetőségeink:

Székhely:2220, Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.Telephely: 2220, Vecsés, Tompa u. 25.
           Tel.: 06-29/350-554                            Tel.: 06-29/352-433

     e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                     web: www. mosolyorszagovi.hu