Deutsch
  • 1

Rheinstetten-Vecsés

Vecsés és Rheinstetten kapcsolata 1990-ben kezdődött. Pontosabban az első lépést még 1989-ben tettük meg, amikor kitöltöttünk egy kérdőívet, amelyet a Magyarországi Németek Szövetségétől kaptunk. Ez az ív felmérte azokat a településeket, ahol németek is élnek, és szívesen létesítenének  kapcsolatot Baden-Württemberg-ben lévő településekkel. A jelentkezők névsorát a tartományban közzétették.
1990 nyarán Rheinstetten polgármestere és alpolgármestere három magyarországi települést keresett fel. Jártak Zircen, Siklóson és Vecsésen. A neveket a Németországban megjelenő kiadványból vették. Meglepő módon ránk esett a választás. Előnyként számított, hogy Vecsés közel van a fővároshoz, gépkocsival és vonaton is könnyen elérhető, szomszédságában van a repülőtér. Másrészt lakóinak száma közel azonos az övékével. Az iskolában nemzetiségi nyelvként tanítják a németet, és még sokan beszélik is.
Az első három esztendő az ismerkedés korszaka volt. Kölcsönös látogatások a település vezetői között, fúvószenekari cserelátogatás. Rheinstettenből és környékéről szívesen tettek autóbuszos kirándulásokat Magyarországra. Ezeket a kirándulásokat Lang asszony, az akkori alpolgármester felesége szervezte. A többnyire egyhetes programokba mindig beillesztettek egy vecsési látogatást. A vendégeket műsorral fogadtuk, a műsor után szívesen vacsoráztak Vecsésen.  Ez jó módszer volt arra, hogy sokan ismerhették meg Vecsést, és a későbbiekben a kifejezetten Vecsésre látogatók már nem ismeretlen helyre utaztak.
A háromévi ismeretség után került sor a partnerkapcsolat hivatalos aláírására. 1993 májusában, a Gazdakörben tartott ünnepen részt vett Hambuch Géza, a Magyarországi Németek Szövetségének elnöke és a Német Követség képviseletében Josef Aufricht úr is.
Az aláírást követően gyorsan szélesedett a kapcsolatot tartók köre.
Egy rheinstetteni egyházi kórus is részt vett egy magyarországi körúton. Ők is meglátogatták Vecsést. Ekkor formálódott, jött létre a Rajna parti Szt. Márton Egyházközség és a vecsési Ó-Plébánia Egyházközsége közötti kapcsolat. A kapcsolat révén ruhaadományok érkeztek az egyházközség címére, amit vecsési rászorulóknak adtak tovább.  A Szent Márton-napi búcsúra kétévente meghívják a vecsési fiatal énekeseket és táncosokat, zenészeket. Ez tart a mai napig.
A német nemzetiségi nyelvet tanító iskolák pedagógusai és diákjai is bekapcsolódtak. Bővült a személyes kapcsolatot ápolók köre is, családok látogatják egymást kölcsönösen.
1997-ben közösen ünnepeltük az egyházközség 200 éves évfordulóját. Delegációk jelenlétében történt Rheinstetten és Vecsés várossá avatása is. A hivatalos aláírás 10. évfordulóján egy kiállítás keretében adtunk számot a közös eseményekről. Képekben és dokumentumokban idéztük fel a megtett utat. A kiállítást örömmel fogadták a vendégeink, így ősszel náluk is megrendezhettük.
Ma már elképzelhetetlen a Vecsési Káposztafeszt és a Forchheimer Dorffest cserelátogatók, delegációk nélkül.
Természetesen, a civil kapcsolatok mellett élő kapcsolat van a két település önkormányzata között is. Ennek meggyőző bizonyítéka, hogy a kölcsönös megismerést, a barátságot formáló, mélyítő munkában részvevőket mindkét oldalról hivatalos kitüntetésekkel is elismerik.
A partnerség legnagyobb hozadéka, hogy lendületet adott a nemzetiségi kultúra ápolásának. Felértékelte a német nyelv ismeretét. Biztos vagyok benne, hogy erősítette az identitásunkat is. Természetesen jó hatással volt a város minden rétegére. Más dolog valahová turistaként eljutni és más dolog, ha az ember családokkal ismerkedik, náluk tölt rövidebb-hosszabb időt.

 

Frühwirth Mihály